Videregående skredkurs

Videregående skredkurs

 

Ønsker du å lære deg mer om snø og snøskred?

Dette kurset er for deg som allerede har en del erfaring med toppturer og kunnskap tilsvarende minimum et grunnkurs innenfor snøskred.

Kurset blir tilpasset gruppen og individene, slik at nivå og læringspunkter blir riktig for hvert tilfelle.

Vi planlegger turer ut fra gjeldene forhold, med et mål om at vi skal ta skarpe vurderinger på hvis vi kan gå inn i skredterreng eller ikke, og hvilke enkeltheng som egner seg på gitte forhold.


Hovedtemaer på kurset:

 • Skredproblemer og hvordan de skal håndteres
 • Enkelthengsvurdering
 • Metode
 • Snøprofiler og stabilitetstester
 • Snøkjennskap og snøomdaning
 • Menneskelige faktorer
 • Ferdsel og kjøremønster
 • Kameratredning
 • Etc.


   3 dagers kurs

   4-6 deltakere

Skredworkshop


For deg som kan en del om skred men ønsker å bli sikrere i dine vurderinger. Vi fokuserer på diskusjon, og at lære av hverandre. Deltakerne forventes planlegge tur, gjennomføre veivalg og håndtere nedkjøringer. Det vil gis tett oppfølging, tips og veileding på alle momenter, av erfarne veiledere.

Målet med workshopen er at alle skal bli sikrere på hvis det er trygt eller ikke, og at kunne sette ord på hvorfor det er trygt.


Hovedtemaer for kurset er:

 • Turplanlegging
 • Håndtering av terreng og skredproblem
 • Egnede veivalg og kjøremønster
 • Enkelthengsvurdering
 • Etter ønske kan vi tilby workshop med fokus på skikjøring i alpint terreng, med håndtering av breer, rappellering og kameratredning.


      2,5 dagers workshop (fredag kveld til søndag)

      4-6 deltakere

Skredworkshop
Snøprofiler Skredkurs

Snøkjennskap


Ønsker du å kunne gjenkjenne hvis skredproblemet er tilstede?

På dette kurset lærer du deg å gjenkjenne skredproblemer i terrenget og estimere hvor allvorlig skredproblemet er. Vi graver i snøen, klassifiserer snøkrystallene, og diskuterer hvordan de blir dannet.

Dette er en forkortet versjon av Varsom sin observatørkurs 4a.


Hovedtemaer for kurset er:

 • Skredproblemer
 • Metode
 • Snøprofiler og stabilitetstester
 • Snøtyper og snøkrystaller
 • Snøomvandling
 • Registrering av observasjoner i Regobs
 • Hvordan foregår snøskredvarsling?


      2,5 dagers kurs (fredag kveld til søndag)

      4-6 deltakere


Ønsker dere et mer grundig kurs i snøkjennskap kan vi tilby en oppfølgingshelg, med tid for deltakerne til å gjennomføre egne observasjoner og bygge erfaring mellom kurshelgene.

Avansert kameratredning og førstehjelp


Ønsker du å være bedre forberedt når ulykken er ute.

Er dere en kameratgjeng som ofte går på tur sammen, og ønsker å være samkjørt?

Her kan dere lære dere de seneste metodene som er utviklet internasjonalt, og mest effektive metodene for søk etter flere skredtatte, taktisk prioritering, graveteknikker, og førstehjelp til den skredtatte.


Hovedtemaer for kurset er:

 • Søketeknikker med sender/mottaker og søkestang
 • Søk etter flere skredtatte
 • Avanserte søkemønster
 • Effektive utgravingsteknikker
 • Førstehjelp
 • Hypotermi
 • Taktisk prioritering av skredtatte
 • Transport av skadet
 • Utstyr som er lurt å ha med seg


      2 dagers kurs

      4-6 deltakere


Hvis dere ønsker mer fokus på førstehjelp kan dette kurset bli gitt sammen med medisinsk personell. Vi kan da ta opp til 12 deltakere. Pris på forespørsel.

Graveteknikk, skredkurs

Spesialtilpassede kurs


Vi kan tilpasse kurs for deres behov.


 • Skredsikkerhetskurs for bedrifter
 • Avansert snøkjennskapskurs
 • Lenger og mer dyptgående skredkurs
 • Vi kan også veilede sikkerhetsanalyser for arbeid i snøskredterreng
 • Vi kan også tilby kurs i følge NF mal: Videregående skredkurs, metodekurs og veilederkurs.


Skredsikkerhet i arbeidssituasjoner